EDYCJA 2010»Książki zgłoszone

Książki zgłoszone (43)

II edycja Nagrody Teofrasta

Redakcja „Charakterów” ustanowiła i przyznała po raz pierwszy Nagrodę Teofrasta w ubiegłym roku. Wyróżniamy nią książki psychologiczne polskich autorów, wnoszące istotny wkład w rozwój i promocję psychologii. Do II edycji zgłoszono 42 książki.

W tym roku książki do Nagrody Teofrasta mogły zgłaszać wydawnictwa, wyższe uczelnie i redakcja miesięcznika psychologicznego „Charaktery”. W sumie zgłoszono 42 tytuły (ich listę prezentujemy poniżej), spośród których powołane przez redakcję „Charakterów” Konsylium Doktorów nominowało do Nagrody książki w dwóch kategoriach: najlepsza psychologiczna książka naukowa oraz najlepsza psychologiczna książka popularnonaukowa. Prezentację nominowanych książek znajdą Państwo w specjalnym dodatku dołączonym do wrześniowego numeru „Charakterów”, a laureatów tegorocznej Nagrody Teofrasta (wybranych przez Jury konkursu) poznamy w październiku. Tymczasem zachęcamy naszych Czytelników do udziału w plebiscycie, który wyłoni laureata Nagrody w trzeciej kategorii: najpopularniejsza książka psychologiczna. Wystarczy spośród 42 zgłoszonych książek wybrać tę, która Państwa zdaniem na Nagrodę zasługuje (ze względu na dużą wartość merytoryczną, klarowność i przystępność języka, jakim została napisana, intrygujący oraz nowatorski sposób przedstawienia tematu), wypełnić kupon i przesłać go na adres redakcji („Charaktery”, ul. Paderewskiego 40, 25-502 Kielce) do 15 września. Na uczestników plebiscytu czekają cenne nagrody książkowe.
Seks, jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga
Ksawery Knotz
Edycja Świętego Pawła
Częstochowa 2009

Co ma Bóg do mojego seksu? – może i Ty kiedyś zadałeś takie pytanie...
A co ma Bóg do Twojego zdrowia, pieniędzy, pracy, wypoczynku, miłości, śmierci?
Jeśli nie ma nic, to znaczy, że nie jesteś chrześcijaninem! – śmiało odpowiada ojciec Knotz.

Werbalne i niewerbalne oddziaływania w psychoterapii
Wiesław Sikorski
Difin SA
Warszawa 2009


Publikacja jest pierwszą w Polsce próbą opisu psychoterapii pod kątem oddziaływań specyficznych i niespecyficznych oraz werbalnych i niewerbalnych. Adresatami są praktykujący psychologowie, lekarze, pedagodzy, pracownicy socjalni, studenci różnych kierunków i specjalności, zamierzający pracować w placówkach oświatowych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, zajmujący się terapią, udzielaniem wsparcia psychologicznego, interwencją kryzysową. Przekaz tej książki może znacząco wzbogacić wiedzę i umiejętności praktyczne stosowania określonych metod i form psychoterapii.

Wstęp do psychologii
Andrzej Augustynek
Difin SA
Warszawa 2009


Książka – kompendium wiedzy psychologicznej – adresowana jest szczególnie do studentów kierunków mających w programie psychologię jako przedmiot uzupełniający lub fakultatywny. Sposób prezentacji pozwala znaleźć w jednym podręczniku zarówno rozdziały poświęcone problematyce podstawowych procesów psychicznych – pamięci, myślenia, inteligencji i osobowości, emocji (również stresu), jak i zagadnienia, których poznanie służy zwiększeniu efektywności własnego działania: prowadzenie negocjacji, rodzaje manipulacji i obrona przed nią, kierowanie karierą zawodową.
Wizerunek ciała w anoreksji i bulimii psychicznej
Anna Brytek-Matera, Adriana Rybicka-Klimczyk
Difin SA
Warszawa 2009

Osoby z jadłowstrętem psychicznym i bulimią wzbraniają się przed jedzeniem, gdyż ich zdaniem przyjmowanie pokarmów powoduje przyrost masy ciała i uniemożliwia osiągnięcie, jakże pożądanej przez nie, szczupłej sylwetki. Wyrzekają się własnych, naturalnych potrzeb na rzecz zrealizowania przyjętych społecznie i kulturowo standardów – szczupłości, pięknego ciała, cielesności.

W poszukiwaniu siebie. Bajki terapeutyczne dla dorosłych
Agnieszka Kozak, Aneta Pietrzak
Edycja Świętego Pawła
Częstochowa 2009


Za pomocą prostej i komunikatywnej formy bajki psycholog Agnieszka Kozak zaprasza do odkrywania i nazywania swoich emocji oraz przyjrzenia się temu, czego doświadczamy w ważnych dla nas relacjach. Każdą opowieść kończy rozmowa autorek, w której pada wiele odważnych pytań i niezwykle ciekawych odpowiedzi odnoszących się do naszego życia.

Trening koncentracji dla uczniów
Justyna Święcicka
Difin SA
Warszawa 2009


Trening koncentracji dla uczniów zawiera wiele gier, zabaw i ćwiczeń wzmacniających zdolność koncentracji. Autorka, przedstawiając scenariusze zajęć, skorzystała ze swojego wieloletniego doświadczenia w pracy z dziećmi, młodzieżą, a także dorosłymi. Przy pomocy książki, nauczyciele, wychowawcy i rodzice mogą wzbogacić codzienne zajęcia z dziećmi o elementy treningu koncentracji.

Trauma
Maria Orwid
Wydawnictwo Literackie
Kraków 2009


Trauma - uraz, rana, ślad po przeżyciu, który pozostaje na całe życie - ale także pojęcie, które w ostatnich latach stało się kluczem do nowego sposobu opisywania człowieka i społeczeństwa.
Trauma może dotykać jednostki (trauma indywidualna) po doznawaniu przemocy, molestowania seksualnego, śmierci bliskiej osoby, choroby psychicznej. Może dotyczyć zbiorowości (trauma kolektywna) – np. trauma transformacji.
Książka o bolesnych, granicznych doświadczeniach - pisana przez psychiatrę o wybitnej indywidualności i niekonwencjonalnych poglądach - przybliża ich zrozumienie, pokazuje jak z nimi żyć i jak można pomóc ludziom po traumatycznych przeżyciach.

Szaleństwo bez utraty rozumu. Z badań nad zaburzeniami osobowości
Ewa Trzebińska (red.)
Wydawnictwo SWPS Academica
Warszawa 2009

Zaburzenia osobowości to obecnie jeden z „gorących" tematów w psychologii klinicznej. Należą one do najbardziej rozpowszechnionych form psychopatologii. Są niebezpieczne dla cierpiących na nie osób i ich otoczenia, bowiem stanowią jeden z czynników podatności na zaburzenia psychiczne. Zaburzenia osobowości mają wpływ także na występowanie różnych niepożądanych zjawisk społecznych, takich jak przemoc, dysfunkcjonalność rodziny czy przestępczość. Książka zawiera propozycję wyjaśnienia psychologicznych mechanizmów zaburzeń osobowości w ujęciu doświadczeniowo-analitycznej koncepcji osobowości. Autorzy prezentują udokumentowany empirycznie psychologiczny model zaburzeń osobowości.

Seks, jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga
Ksawery Knotz
Edycja Świętego Pawła
Częstochowa 2009

Co ma Bóg do mojego seksu? – może i Ty kiedyś zadałeś takie pytanie...
A co ma Bóg do Twojego zdrowia, pieniędzy, pracy, wypoczynku, miłości, śmierci?
Jeśli nie ma nic, to znaczy, że nie jesteś chrześcijaninem! – śmiało odpowiada ojciec Knotz.

Samoocena autentyczna – co ukrywamy sami przed sobą
Aleksandra Fila-Jankowska
Wydawnictwo SWPS Academica
Warszawa 2009

Książka jest monografia empiryczną zawierającą sprawozdanie z kilkunastu badań przeprowadzonych przez autorkę, a dotyczących tematyki autentyczności samooceny. Obok części teoretyczno-przeglądowej, prezentującej podstawowe kwestie dotyczące samooceny i jej funkcji, opisano także problemy i kontrowersje związane z pomiarem samooceny. Autorka prezentuje również alternatywne metody pomiaru samooceny oraz wyniki badań własnych weryfikujących postawione wcześniej tezy.

Rak duszy (o alkoholizmie)
Ewa Woydyłło
Wydawnictwo Literackie
Kraków 2009


„Alkoholizm – a także narkomania, lekomania i inne uzależnienia – jest chroniczną chorobą, która rujnuje zdrowie, doprowadza do zaburzeń psychicznych, niszczy charakter, degraduje moralnie i izoluje człowieka od innych ludzi. Schorzenie to jest tak skomplikowane, że nie udaje się go wyleczyć, wykorzystując jedynie wiedzę medyczną. Każdy alkoholik upiera się, że panuje nad swoją słabością. Chociaż to nieprawda, chce w to wierzyć. Jedynie przełamanie zaprzeczania i przedostanie się przez bastion zakłamania do rozumnego myślenia i realistycznej oceny, a nie nałogowej oceny faktów, może zapoczątkować wyzdrowienie z uzależnienia" – pisze Ewa Woydyłło w swojej najnowszej książce, która podsumowuje wieloletnie doświadczenia autorki w leczeniu uzależnień.

Psychoterapia bez tajemnic. Podstawowa wiedza i praktyczne wskazówki
Lidia Grzesiuk, Rafał Styła (red.)
Difin SA
Warszawa 2009


Książka ta jest swego rodzaju przewodnikiem po psychoterapii. Opowiada między innymi o tym, dla kogo psychoterapia jest przeznaczona, przez kogo może być prowadzona, jak działa i co się dzieje podczas sesji terapeutycznej, co psychoterapia daje, gdzie jest dostępna i ile kosztuje. Te podstawowe informacje mogą się przydać, gdy pojawi się cierpienie, kiedy pragnie się zmienić swoje życie na lepsze i nie wystarcza już pomoc rodziny czy przyjaciół albo na wsparcie bliskich nie można liczyć. Ułatwi odpowiedź na pytanie, czy właśnie mnie, z moimi problemami, psychoterapia może pomóc się zmienić. We wprowadzeniu Lidia Grzesiuk pisze: „nie ma jednej psychoterapii – jest wiele sposobów prowadzenia psychoterapii, wiele szkół psychoterapeutycznych.

Psychologiczne podstawy podmiotowości. Szkice teoretyczne, studia empiryczne
Maria Jarymowicz
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa


Tematyka tej oryginalnej monografii Marii Jarymowicz mieści się w obszarze poznawczo i eksperymentalnie zorientowanej psychologii Ja. Kluczowym problemem jest tu kwestia podmiotowości człowieka – jej przejawów, możliwości i ograniczeń. Oryginalność ujęcia wynika z połączenia perspektywy eksperymentalnej z refleksją antropologiczną. Ta pierwsza opiera się na wyróżnieniu dwóch poziomów funkcjonowania naszej osobowości (automatycznego i refleksyjnego) oraz badaniu wzajemnych oddziaływań między nimi. Ta druga zaś pozwala zbliżyć się do odpowiedzi na pytanie: Kim jest człowiek?, nawiązując do tradycji myśli filozoficznej ogniskującej się wokół kwestii podmiotowości: jej przejawów, właściwości i ograniczeń wynikających z biologicznej i psychospołecznej natury człowieka. W niniejszej książce zrelacjonowane są unikatowe badania nad możliwością oddziaływania refleksyjnych przekonań na operowanie informacjami na poziomie utajonym. Jednocześnie Autorka ukazuje człowieka jako istotę zdolną rozwijać cnoty. Punktem wyjścia jest analiza aktywności ludzkiej na dwóch poziomach: jawnym (świadomym i intencjonalnym) oraz ukrytym (przedświadomym i automatycznym). W człowieku zachodzi wiele automatycznych procesów, a jednocześnie nie odbiera to osobie zdolności intencjonalnego działania, wglądu, krytycyzmu czy motywacji do osobistego rozwoju. Jak to możliwe, że istota podlegająca uwarunkowaniom może być zarazem odpowiedzialna i przejawiać wolną wolę?

Psychologia zwolnień. Jak właściwie prowadzić działania de rekrutacyjne
Agnieszka J. Mackiewicz
Difin SA
Warszawa

Gdyby poprosić przełożonych o wskazanie, który moment związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi jest dla nich najtrudniejszy emocjonalnie, to może się okazać, że wielu z nich nie będzie mówiło o rekrutowaniu, ocenianiu czy motywowaniu swoich podwładnych. Wielu z nich z przekonaniem powie, że najtrudniej jest zwolnić pracownika. Powiedzieć mu, że nie ma dla niego miejsca w ramach danej organizacji, że trzeba się rozstać, często po latach udanej współpracy.

Psychologia społeczna zarządzania informacją przez piarowca
Waldemar Domachowski
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2009


Pierwsza w Polsce książka, która:
· daje piarowcom narzędzia z obszaru psychologii społecznej
· zdradza tajniki, jak kształtować informację
· pokazuje, jak wywierać zamierzony wpływ na innych

Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań
Teresa Rostowska (red.)
Difin SA
Warszawa 2009

Książkę tworzą opracowania wielu autorów, przynoszące przegląd najnowszych badań i analiz z zakresu różnorodnych aspektów życia małżeńskiego i rodzinnego w Polsce. W pierwszej kolejności przedstawiono problemy związane z małżeństwem i aktywnością zawodową partnerów związku małżeńskiego. Wskazano na przeobrażenia, jakim podlegało małżeństwo jako instytucja na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci XX i na początku XXI wieku, uwzględniono także nowo pojawiające się formy życia partnerskiego, jak np. związki kohabitacyjne.

Psychologia poznania społecznego
Małgorzata Kossowska i Mirosław Kofta (red.)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2009

Podręcznik omawia nowe idee w psychologii poznania społecznego. Analizuje najbardziej interesujące prądy myślowe w badaniach nad poznaniem społecznym oraz stojące za nimi założenia. Omawia podstawy poznania społecznego oraz poznanie społeczne w kontekście konstruowania rzeczywistości społecznej, motywacji i działania. Opisuje istotę zmiany w myśleniu o poznaniu społecznym, wskazuje konsekwencje tej zmiany dla opisu funkcjonowania człowieka w świecie społecznym oraz przewiduje kierunek, w jakim potoczy się rozwój tej dyscypliny. Autorzy poszczególnych rozdziałów przedstawiają własną, unikalną, wynikającą z dogłębnej znajomości dyscypliny, refleksję na temat społecznego poznania.

Przyciągnij miłość
Agnieszka Przybysz
Wydawnictwo Nowa Proza
Warszawa 2009

Chcesz znaleźć partnera? Może chcesz poprawić relacje w obecnym związku? A może chcesz zbudować harmonijne relacje z osobami w życiu prywatnym lub zawodowym?

Przemoc wobec osób starszych
Beata Tobiasz-Adamczyk (red.)
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2009

Różne formy złego traktowania osób starszych są nie tylko tematem tabu, lecz także często nie istnieją w społecznej świadomości. W pracy pokazano to zjawisko z perspektywy doświadczeń zawodowych pracowników medycznych i socjalnych, na co dzień stykających się z różnymi formami przemocy wobec starszych ludzi. Przedstawiono również postrzeganie „złego traktowania" przez same osoby starsze.

Strona 1 z 3

VIII Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery

Patronat honorowy

PAN logo podpis

Partner

uw

swe logo

Patroni medialni

kultura logo

2009-2017 © nagrodateofrasta.eu