EDYCJA 2012»Ksiażki zgłoszone»książki naukowe

książki naukowe (32)

Małgorzata Chądzyńska
Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Warszawa 2012

OD WYDAWCY:

„... Monografia dr M. Chądzyńskiej sytuuje się na styku dociekań i analiz psychologicznych i lingwistycznych. Dokładnie mówiąc, problem natury psychologicznej, to jest spójność narracji rodzinnych, Autorka rozwiązuje za pomocą analiz zaczerpniętych z lingwistyki.
Hanna Bednarek
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Sopot 2011

OD WYDAWCY:

Jakie błędy popełniają piloci? Dlaczego ulegają oni złudzeniom wzrokowym? Czy dezorientacja przestrzenna zawsze prowadzi do katastrofy lotniczej?
Maria Beisert
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Sopot 2012

OD WYDAWCY:

Nowy model pedofilii oparty na wynikach badań przeprowadzonych wśród wszystkich osadzonych w polskich więzieniach pedofilów!
Beata Bajcar, Anna Borkowska, Agnieszka Czerw, Agata Gąsiorowska
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gdańsk 2011

OD WYDAWCY:

Jakie czynniki wpływają na poziom satysfakcji z pracy w zawodzie z misją społeczną? Jakie predyspozycje wykazują pracownicy tych zawodów? Czy można określić profil psychologiczny kandydatów na stanowiska w służbie zdrowia, pomocy społecznej, edukacji itp?
Anna M. Zawadzka, Małgorzata Górnik-Durose
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Sopot 2011

OD WYDAWCY:

Żyjemy w kulturze konsumpcji. Konsumpcja towarzyszy prawie wszystkim aspektom naszego codziennego funkcjonowania. Fakt ten ma istotne konsekwencje psychologiczne, jeśli chodzi o tożsamość jednostkową, poczucie własnej wartości, poczucie szczęścia i dobrostanu psychicznego.
Stanisław Kowalik (red. nauk)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

- Pierwszy od dwudziestu lat, nowoczesny podręcznik podejmujący całościowo problematykę psychologii kształcenia w odniesieniu do polskiego systemu edukacji
Mirosław Kofta, Michał Bilewicz (red. naukowa)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

Stosunek Polaków do innych grup czy narodów jest często naznaczony uprzedzeniami, mylnymi przekonaniami i stereotypami. Nie tylko one wpływają jednak na nasz sposób postrzegania Żydów po II wojnie światowej, Rosjan po katastrofie w Smoleńsku czy kobiet w czasie sejmowych debat o parytetach.
Stanisława Steuden
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2012

OD WYDAWCY:

Podręcznik wprowadzający w problematykę psychologii starości:

- całościowo ujmuje tematykę wieku starszego przewidzianą programem studiów na kierunku psychologia,
Aleksandra Łuszczyńska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2012

OD WYDAWCY:

Książka zawiera najnowszą wiedzę z zakresu psychologii sportu i aktywności fizycznej w kontekście praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych ze zdrowiem psychicznym.
Janusz Trempała (red nauk.)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

Nowoczesny polski podręcznik psychologii rozwojowej pokazujący ewolucję dyscypliny, stan obecny i perspektywy przyszłych badań.
Andrzej Falkowski, Tomasz Zaleśkiewicz (red nauk.)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2012

OD WYDAWCY:

Wiedza psychologiczna jest bardzo istotna zarówno dla skutecznego rozwijania biznesu, jak i dla kontrolowania zachowań wyborczych w polityce. Autorzy książki, najwybitniejsi polscy specjaliści z psychologii poznawczej, społecznej i ekonomicznej, którzy są nie tylko teoretykami, ale wykorzystują wiedzę naukową w praktyce, zapoznają czytelników z najnowszymi odkryciami dotyczącymi procesów umysłowych.
Tomasz Zaleśkiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

Nowoczesny przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu psychologii ekonomicznej, a także dziedzin pokrewnych: ekonomii behawioralnej, neuroekonomii i teorii gier. Autor prezentuje modele teoretyczne i badania empiryczne opisujące zachowania i decyzje finansowe.
Anna Herzyk
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2012

OD WYDAWCY:

Publikacja poświęcona wprowadzeniu w problematykę neuronalnych uwarunkowań procesów świadomych i nieświadomych z perspektywy neuropsychologii klinicznej, z próbą ukazania znaczenia ujęcia neuropsychologicznego dla wzbogacenia wiedzy o tych procesach oraz sformułowania odpowiedzi na pytanie: jakiej nowej wiedzy o organizacji świadomości i nieświadomości dostarcza analiza zaburzeń świadomości w deficytach neuropsychologicznych?
Dariusz Doliński, Wojciech Błaszczak (red nauk.)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

Trudno zaprzeczyć istnieniu znacznej zmienności stanów emocjonalnych człowieka w relacjach z otoczeniem społecznym. Okazuje się jednak, że problematyka ta jest rzadko podejmowana w literaturze psychologicznej. Książka, jako jedna z nielicznych (w kraju i na świecie) przedstawia opis stanów emocjonalnych z perspektywy dynamicznej.
(red nauk.) Piotr K. Oleś, Małgorzata Puchalska- Wasyl, Elwira Brygoła (współpraca)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2012

OD WYDAWCY:

Rozmowa z samym sobą jest zjawiskiem znanym każdemu. Codziennie, w wielu sytuacjach rozmawiamy ze sobą, dyskutujemy, zadajemy pytania i na nie odpowiadamy.
Ewa Goryńska, Maria Ledzińska, Marcin Zajenkowski,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

"Świadomość ludzką częściej okupują emocje niż słaby i bezprzedmiotowy nastrój, dlatego jego wpływ na funkcjonowanie poznawcze i działanie może być niedoceniany.
Krystyna Marzec- Holka
Oficyna Wydawnicza Impuls
Kraków 2011

OD WYDAWCY:

,,Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno – kryminologiczne”, prezentuje współczesną analizę podejścia do przestępstw seksualnych naruszających nietykalność osobistą dziecka. Autorka ukazuje rozmiar krzywd wyrządzonych dziecku  przez jego seksualne wykorzystywanie, popełnianych w środowisku wychowawczym;  rodzinnym i  dziecku środowisku lokalnym.
Katarzyna Growiec
Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

Książka zawiera bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę na temat kapitału społecznego – jednego z centralnych pojęć współczesnej socjologii. Autorka syntetycznie i jasno prezentuje wiedzę i wskazuje na związek własnych badań (hipotez, metody) z tą wiedzą.
Anna M. Zalewska, Beata Krzywosz- Rynkiewicz
Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

Książka nawiązuje do debaty nad współczesnym obywatelstwem i zachowaniami obywatelskimi, intensywnie prowadzonej w Polsce, Europie i na świecie. W monografii przedstawione jest współczesne podejście teoretyczne do obywatelstwa – ujmowanie i badanie go nie tylko w relacji do państwa, ale również w relacji do codziennej aktywności, która wiąże się z kształtowaniem aktywnych postaw społecznych (...).
Anna Waligórska
Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

Ta książka to propozycja interesująca zarówno dla psychologów, jak i dla osób zajmujących się teorią estetyki, badaczy recepcji obrazów artystycznych, a także analityków przekazu reklamowego.
Strona 1 z 2

VIII Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery

Patronat honorowy

PAN logo podpis

Partner

uw

swe logo

Patroni medialni

kultura logo

2009-2017 © nagrodateofrasta.eu