EDYCJA 2013»Książki nominowane
Książki nominowane

Książki nominowane (7)

Paweł Fortuna
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

„Przyznanie się do porażki nie jest niczym przyjemnym. Należy odnosić wyłącznie sukcesy. Wszystko inne jest dziś objęte wstydliwym milczeniem. A przecież nie da się przeżyć życia bez mniejszych lub większych niepowodzeń. Z prawdziwą ulgą sięga się zatem po książkę Pawła Fortuny, który odczarowuje to zjawisko, pozbawia je odium przekleństwa i po prostu przygląda mu się z wnikliwością badacza. I cóż się wtedy okazuje?
Piotr Szarota
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

„Uśmiech jest na tyle powszechnie spotykaną ekspresją mimiczną, że można rzec, iż jest ekspresją uniwersalną. Jednak – jak pokazuje Autor – jego znaczenie już nie jest uniwersalne, lecz w bardzo dużym stopniu zależy od kontekstu. Uśmiech pojawia się na ustach nie tylko wtedy, gdy człowiek jest szczęśliwy, rozbawiony i swobodny, ale także wtedy, gdy czuje się niezręcznie, jest zawstydzony lub obrażany.
Wiesław Łukaszewski, Dariusz Doliński, Aleksandra
Fila-Jankowska, Tomasz Maruszewski, Agnieszka
Niedźwieńska, Piotr Oleś, Tomasz Szkudlarek
Smak Słowa

„Znakomity zestaw Autorów zawartych w książce myśli to jej podstawowa i niezbywalna zaleta. Najwybitniejsi polscy
psychologowie podczas kilku spotkań debatowali nad tym, czym jest tożsamość. Efektem tych rozmów, które łączy osoba profesora Łukaszewskiego, jest trzecia już z serii »Bliżej psychologii« pozycja. Tak jak i pozostałe jest schludnie wydana, za co należą się słowa uznania pod adresem wydawnictwa.
Aneta Chybicka, Natasza Kosakowska-Berezecka,
Paulina Pawlicka (red. naukowa)
Oficyna Wydawnicza „Impuls”

„Debata dotycząca równości płci, znaczenia płci w życiu społecznym i funkcjonowaniu psychicznym wydaje się odzwierciedlać fundamentalne różnice w postrzeganiu rzeczywistości jako dualnej (biel i czerń) lub opartej na ciągłych wymiarach (odcienie szarości). W debacie tej brakuje jednak rzetelnych, popartych naukowymi dowodami tez i twierdzeń.
Józef Maciuszek
Wydawnictwo Naukowe PWN

„Monografia Józefa Maciuszka wyróżnia się spośród innych zgłoszonych książek nowatorskością i aktualnością prezentowanych treści, a jednocześnie ścisłym nawiązaniem do głównego nurtu światowej psychologii. Automatyzmy
i bezrefleksyjność w kontekście wpływu społecznego są napisane świetną, komunikatywną i przystępną nawet dla niespecjalistów polszczyzną.
Sławomir Śpiewak
Wydawnictwo Naukowe Scholar

„Książka Sławomira Śpiewaka jest wyjątkowa z co najmniej dwóch względów. Po pierwsze porusza niezbyt często opisywany w polskiej literaturze psychologicznej problem tzw. rozgrzewki poznawczej, czyli zjawiska polegającego na tym, że system przetwarzania informacji w wyniku wcześniejszego zaangażowania w wykonywanie określonych czynności poznawczych i pobudzenia o charakterze energetycznym może mobilizować się do wysiłku, który nie jest możliwy bez zaistnienia owego wcześniejszego »rozgrzania«.
Maria Lewicka
Wydawnictwo Naukowe Scholar


„Autorka analizuje nowy w psychologii, bardzo ciekawy temat miejsca oraz relacji, jakie łączą człowieka z miejscem.
Zagadnienie to jest interesujące nie tylko dla psychologów, dlatego w jego analizie porusza się cały czas na styku między psychologią a architekturą, geografią, historią oraz analizą języka, wykazując przy tym świetną orientację w tych dziedzinach.

IX Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2017 © nagrodateofrasta.eu