You are here:EDYCJA 2016»Książki nagrodzone

Dr hab. Maria Kaźmierczak, dr Paweł Fortuna i Łukasz Bożycki są laureatami tegorocznej Nagrody Teofrasta za najlepsze książki psychologiczne naukowe i popularnonaukowe, ustanowionej i przyznawanej przez redakcję magazynu „Charaktery”. Tytuł najpopularniejszej książki psychologicznej zdobyła praca prof. nadzw. dr hab.Barbary Mróz. Przyznaliśmy także Nagrody specjalne – Teofrasty Superstar – otrzymali: prof. Andrzej Eliasz i prof. Jerzy Mellibruda. Ponadto specjalne wyróżnienie redaktora naczelnego "Charakterów" Bogdana Białka otrzymała książka "Uprzedzenia w Polsce" pod redakcją Anny Stefaniak, dr hab. Michała Bilewicza i Mikołaja Winiewskiego.  

 

Tytuł najpopularniejszej książki psychologicznej zdobyła praca prof. nadzw. dr hab.Barbary Mróz. Przyznaliśmy także Nagrody specjalne – Teofrasty Superstar – otrzymali: prof. Andrzej Eliasz i prof. Jerzy Mellibruda. Ponadto specjalne wyróżnienie redaktora naczelnego "Charakterów" Bogdana Białka otrzymała książka "Uprzedzenia w Polsce" pod redakcją Anny Stefaniak, dr hab. Michała Bilewicza i Mikołaja Winiewskiego. 

Po raz pierwszy przyznaliśmy Teofrasty w 2009 roku. W ciągu ośmiu lat Nagroda zdobyła uznanie czytelników i prestiż w środowisku akademickim. Jest wyrazem wdzięczności przyjaciół i czytelników „Charakterów” dla naukowców za trud, wysiłek i hojność w dzieleniu się talentem oraz wiedzą.

Laureatami Nagrody Teofrasta są sławy polskiej psychologii, m.in.: prof. Maria Lewicka, prof. Paweł Boski, dr hab. Jan Cieciuch, prof. Dariusz Doliński, dr hab. Wojciech Dragan, dr hab. Piotr Francuz, prof. Wiesław Łukaszewski, prof. Piotr Oleś, prof. Jan Strelau, prof. Bogdan Wojciszke, prof. Tomasz Zaleśkiewicz.

Zwycięzców tegorocznej edycji przedstawiliśmy podczas gali, która odbyła się 13 października w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Uroczystość była prawdziwym świętem polskiej książki psychologicznej, wyjątkowym także z racji jubileuszu 20-lecia magazynu psychologicznego „Charaktery”. Galę prowadził znakomity poeta Bronisław Maj, jako autor związany z "Charakterami" właściwe od początku istnienia pisma, zaś oprawę artystyczną wieczoru stworzyli muzyk Włodzimierz Kiniorski oraz pieśniarz Jacek Kleyff.

Nominacje
Nagrodę Teofrasta wręczamy w kilku kategoriach. Nominacje za najlepszą psychologiczną książkę naukową oraz najlepszą psychologiczną książkę popularnonaukową przyznajemy wspólnie z Konsylium Doktorów, w którym obecnie zasiadają:
dr Katarzyna Adamczyk, dr Julia Barlińska, dr Aleksandra Błachnio, dr hab. Michał Harciarek, dr Aneta Przepiórka, dr Agata Sobków oraz dr Małgorzata Szcześniak.

Nominacje w kategorii „książka naukowa” uzyskało pięć tytułów: Łańcuchowe zmiany zachowań w kontekście ochrony środowiska i promocji zdrowia Katarzyny Byrki; Oblicza empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa Marii Kaźmierczak; 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Badania podłużne Barbary Mróz; Samoocena. Geneza, struktura, funkcje i metody pomiaru Malwiny Szpitalak i Romualda Polczyka oraz Psychologia kierowców pojazdów drogowych. Teoria i stan badań Jana F. Terelaka.

W kategorii „książka popularnonaukowa” nominowaliśmy trzy tytuły: Podróże psychologiczne przez kultury świata Pawła Boskiego, Joanny Różyckiej-Tran i Piotra Sorokowskiego; Wielkie i te nieco mniejsze pytania psychologii Wiesława Łukaszewskiego oraz Animal Rationale. Jak zwierzęta mogą nas inspirować? Rodzina, edukacja, biznes Pawła Fortuny i Łukasza Bożyckiego.

Nagrody
Najlepszą książką naukową została praca Oblicza empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa Marii Kaźmierczak. – Nie znam w aktualnej literaturze polskiej zbyt wielu opracowań, w których znajdujemy równie kompetentny przegląd publikowanych współcześnie poglądów i wyników badań empirycznych nad rodzicielstwem (parenting) jako zmianą życiową, funkcjonowaniem par i osobowościowymi uwarunkowaniami adaptacji do rodzicielstwa. Zaawansowana statystycznie analiza zgromadzonych danych dowiodła, że empatia rodziców jest warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym pomyślnego rodzicielstwa – komplementował autorkę w laudacji prof. Janusz Trempała z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Teofrasta za najlepszą książkę popularnonaukową otrzymali Paweł Fortuna i Łukasz Bożycki, autorzy Animal Rationale. Jak zwierzęta mogą nas inspirować? Rodzina, edukacja, biznes. – Każda cegiełka budująca świadomość ludzi, że nie są wyjątkowym gatunkiem, że wszystko, co mają i co wydaje im się stricte ludzkie, wynika z natury i ewolucji, że dzięki tej naturze mogą się wiele uczyć i czerpać z niej inspiracje, otwiera ludziom oczy i zmusza do zmiany poglądów na świat. Książka ta, łącząca wiedzę biologa i psychologa, to właśnie taka cegiełka. Nie jest łatwo napisać dobrą książkę, która popularyzuje wiedzę naukową w bardzo dobrym, przystępnym stylu – mówił w laudacji dr hab. Maciej Trojan, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Podczas gali przedstawiliśmy także najpopularniejszą książkę psychologiczną wybraną przez internautów. Laur przypadł pracy 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Badania podłużne prof. nadzw. dr hab. Barbary Mróz.

Po raz drugi przyznaliśmy Nagrodę Specjalną Teofrast Superstar. Otrzymali je: prof. Andrzej Eliasz za unikatowy wkład w rozwój psychologii w Polsce i stworzenie Uniwersytetu SWPS oraz prof. Jerzy Mellibruda za dokonanie rewolucyjnego przełomu w rozumieniu i leczeniu choroby alkoholowej w Polsce.

Tegorocznym laureatom gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy naukowej.

 

Maria Kaźmierczak
Oblicza empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa
Wydawnictwo Naukowe Scholar

 

 

Paweł Fortuna
i Łukasz Bożycki
Animal Rationale. Jak zwierzęta mogą nas inspirować? Rodzina, edukacja, biznes
Wydawnictwo
Naukowe PWN

Barbara Mróz
20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Badania podłużne
Wydawnictwo Naukowe Scholar

***

 

 

Kuba Sienkiewicz, znany muzyk i wokalista, felietonista "Charakterów" na przełomie XX i XXI w. zwraca się do uczestników  uroczystości wręczenia Nagród Teofrasta.

 

 

Teofrasty Superstar

Prof. dr hab. Andrzej Marian Eliasz jest psychologiem, specjalizuje się w psychologii ekologicznej, ogólnej i różnic indywidualnych. Przez wiele lat pracował na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie w Instytucie Psychologii PAN. Napisał m.in.: Temperament a system regulacji stymulacji, Temperament a osobowość, Psychologia ekologiczna oraz Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej.

Jest jednym ze współzałożycieli Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, przekształconej następnie w SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Od chwili założenia uczelni do tego roku był jej rektorem. Ambitna strategia rozwoju uczelni zdecydowała o osiągnięciu statusu pierwszego prywatnego uniwersytetu w Polsce. SWPS co roku kształci więcej psychologów niż wszystkie pozostałe uczelnie w Polsce. Uczelnia z dydaktyką łączy badania naukowe, realizuje projekty społecznie użyteczne, takie jak wspieranie rozwoju mózgu, walka z otyłością dzieci, usprawnienie komunikacji w urzędach.

Dr hab. Jerzy Mellibruda, prof. Uniwersytetu SWPS, jest certyfikowanym psychoterapeu­tą i superwizorem psychoterapii. Specjalizuje się w problematyce uzależnień, szczególnie choroby alkoholowej. Przed laty opracował koncepcję psychologicznych mechanizmów uzależnienia oraz model psychoterapii osób uzależnionych. Jest założycielem i wieloletnim dyrektorem Instytutu Psychologii Zdrowia. W latach 1990–2004 był pełnomocnikiem ministra zdrowia oraz dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od wielu lat prowadzi szkolenia psychoterapeutów. Jest twórcą integracyjnego modelu procesu psychoterapii. Spopularyzował w Polsce ideę Dorosłych Dzieci Alkoholików. Opracował koncepcję analizy doświadczeń traumatycznych jako krzywdy osobistej. Napisał wiele książek, m.in.: Pułapka niewybaczonej krzywdy, Tajemnice ETOH czyli alkohol i nasze życie, Siedem ścieżek integracji psychoterapii. Ślady dziecięcych traum i toksycznych relacji jako wyzwanie.

Najpopularniejsza książka naukowa została wybrana w głosowaniu czytelników za pośrednictwem strony internetowej www.nagrodateofrasta.eu, które odbywało się w dniach 5-23 września 2016. Wśród osób, które oddały swe głosy i podały uzasadnienie wyboru wybraliśmy sześć - naszym zdaniem najlepszych argumentacji i nagrodziliśmy je zestawami książek Wydawnictwa Charaktery. Są nimi: Jadwiga Skupnik-Kurowska, Ewa Battek, Agata Jakoniuk, Anna Pagórska, Piotr Kapusta, Tomasz Torój.

X Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu