You are here:EDYCJA 2010»Książki zgłoszone

Książki zgłoszone

Aktywność umysłu w procesach wydobywania informacji pamięciowych,
Andrzej Hankała
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 2009

Książka jest poświęcona jednemu z najważniejszych zagadnień współczesnej psychologii pamięci. W oparciu o bogatą literaturę przedmiotu autor poddaje wszechstronnym analizom aktywność umysłu w procesach wydobywania informacji starając się oddać niezwykle złożony, interaktywny i dynamiczny charakter owej aktywności, zachodzącej w sposób wieloetapowy na różnych poziomach systemu poznawczego, angażującej zarówno wysoce zautomatyzowane procesy umysłowe, jak i skomplikowane, intencjonalnie inicjowane strategie przypominania. W książce zostały zaprezentowane również badania, które miały na celu poszerzenie wiedzy o dynamice przebiegu procesów umysłowych podczas wybiórczego swobodnego odtwarzania informacji słownych oraz badania wykorzystujące dane o dynamice przebiegu wybiórczego swobodnego odtwarzania dla rozwiązania istotnych problemów dotyczących mechanizmów funkcjonowania ludzkiej pamięci.

Diagnoza psychologiczna
Katarzyna Stemplewska-Żakowicz
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gdańsk 2009

Czym zajmują się głównie psychologowie-praktycy? Otóż z sondaży wynika, że 90 proc. z nich dokonuje na co dzień w trakcie swej pracy jakiejś formy diagnozy. Diagnozują ci, którzy pracują w szkole, w gabinetach psychoterapeutycznych, w sądzie, w firmach, w poradniach zdrowia i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w wojsku i w zakładach karnych. Czy dziecko jest dojrzałe do rozpoczęcia nauki szkolnej?

Jak zaplanować dalszą karierę zawodową? Czy wydać pozwolenie na posiadanie broni? Czy skierować kogoś na przymusowe leczenie odwykowe? We wszystkich tych oraz dziesiątkach innych sytuacji problemowych potrzebna jest diagnoza psychologiczna.

Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum
Agnieszka Iłendo-Milewska
Difin SA
Warszawa 2009


Dlaczego nauczyciele i rodzice mają problem z młodzieżą w wieku gimnazjalnym? Jakie jest podłoże tych problemów i jakie czynniki wpływają najczęściej na dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum?

Autorka stworzyła swoisty przewodnik dla nauczycieli i rodziców dzieci w trudnym wieku gimnazjalnym. W niezwykle obrazowy sposób wyjaśnia zachowania nastolatków w środowisku szkolnym, roli ucznia oraz w relacjach z rówieśnikami. Swoje spostrzeżenia opiera na badaniach, zarówno swoich jak i odwołuje się do badań przeprowadzonych przez specjalistów z tej dziedziny.

Dziecko jako ofiara przemocy i sprawca przemocy
Red. Bożena Gulla, Małgorzata Wysocka-Piecyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2009

Książka, którą Państwu przedstawiamy, jest poświęcona psychologicznym problemom związanym z różnymi aspektami przemocy wobec dzieci. W ostatnich latach nasiliły się wstrząsające informacje o dzieciach, które stały się ofiarami przemocy ze strony swoich rodziców lub dorosłych obcych osób, a także ze strony innych dzieci. (...) Ponieważ przemoc wobec dzieci jest palącym problemem społecznym, psychologowie, którzy codziennie mają do czynienia z problemem krzywdzenia dzieci, postanowili podzielić się swoimi doświadczeniami w niniejszej książce. Na jej kartach znalazły się prace psychologów sądowych - teoretyków, poszukujących i analizujących mechanizmy przemocy, oraz praktyków, dokonujących opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach związanych z przemocą wobec dzieci, pracujących z ofiarami i ze sprawcami przestępstw, a także interweniujących w przypadkach przemocy wobec dzieci w ramach działań policyjnych. Intencją przyświecającą wydaniu książki było poszerzenie i upowszechnienie wiedzy o uwarunkowaniach krzywdzenia dzieci, a także pokazanie wielości czynników psychologicznych, które muszą być rozważane w odniesieniu do tej niezwykle złożonej i trudnej problematyki. Mamy nadzieję, że książka zainspiruje Państwa do pogłębienia wiedzy o przemocy wobec dzieci i zachęci do podejmowania działań w sferze przeciwdziałania.

Dziki ojciec. Jak wykorzystać moc inicjacji w wychowaniu
Szymon Grzelak
Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W Drodze
Poznań 2009


Dziki ojciec to nie jest książka dla ojców. Nie tylko. To książka dla rodziców, małżeństw i narzeczonych, którzy chcą rozwijać swój pomysł na rodzinę, na wychowanie. Rytuały inicjacyjne zawsze pełniły ważną rolę w życiu ludzi i społeczeństw. W inicjacjach jest moc, którą można wykorzystać, by wychować dzieci w duchu wyznawanych wartości. Dzieci potrzebują, by stawiać im progi rozwojowe, wtajemniczać w nowe obszary życia, pozwalać na nowe obowiązki, dawać nowe przywileje. Jeśli ze strony rodziców i wychowawców zabraknie świadomej, pozytywnej strategii inicjacyjnej dla dzieci, bardzo prawdopodobne, że ich postawy i system wartości kształtować będą jedynie popkultura i rówieśnicy. Ale wtedy przeżycia inicjacyjne – takie jak pierwszy papieros, pierwsze piwo w tajemnicy przed rodzicami, pierwsze kontakty seksualne - poprowadzą je w zupełnie inną stronę.

Historia polskiej myśli psychologicznej
Teresa Rzepa, Bartłomiej Dobroczyński
Wydanictwo Naukowe PWN
Warszawa 2009


Historia polskiej myśli psychologicznej to pierwsza tego rodzaju monografia. Nikt dotąd nie pokusił się o to, aby przedstawić początki i rozwój polskiej psychologii w okresie formowania się jej naukowych oraz instytucjonalnych podstaw. Trudno powiedzieć, czy było to efektem braku pomysłu na koncepcję takiego opracowania, czy też raczej wynikało z postawy bagatelizowania dorobku polskich psychologów przez naszych historyków nauki. W każdym razie kolejne roczniki absolwentów psychologii kończyły studia w przekonaniu, że to co najważniejsze i najciekawsze w psychologii działo się zawsze gdzieś daleko, zazwyczaj za oceanem. Książka Teresy Rzepy i Bartłomieja Dobroczyńskiego ma szansę zmienić to przekonanie. Napisali oni podręcznik oparty na dobrze przemyślanej koncepcji ukazania wielowątkowych dziejów polskiej psychologii językiem prostym i pozbawionym naukowego zadęcia. Podstawowe atuty monografii zostały wypunktowane przez wydawcę na ostatniej stronie okładki. Jest rzeczą pewną, że jeśli lektura tych kilku punktów nie zachęci czytelnika przynajmniej do przejrzenia omawianej książki – znaczy to, że nie jest on pasjonatem psychologii. Czy może być coś ciekawszego niż dowód na to, że polska psychologia rozwijała się sprawnie, nadążając (a czasem nawet wyprzedzając) za głównymi nurtami psychologii w Europie i na świecie?

Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia
Władysław Jacek Paluchowski (red.)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2009


Podręcznik zawiera teksty na temat wspólnych obszarów psychologii oraz Internetu i komputerów, które stały się nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. Autorzy wskazują na możliwości oraz zagrożenia z tym związane. Omawiają m.in. takie zagadnienia, jak: sieć jako środowisko działania, sposoby korzystania z Internetu a różnice osobowości, tworzenie się seksualności i tożsamości w młodzieżowych pogawędkach na sieci, rodzaj, tożsamość i władza w cyberprzestrzeni.

Jak być lepszym szefem. Inspiracje psychologiczne
Paweł Fortuna, Małgorzata Torój
Difin SA
Warszawa 2009


Znamy ich. Niektórzy życzą im wszystkiego najgorszego za zatruwanie życia i podcinanie skrzydeł. Inni jednak marzą, by takimi właśnie być. Książka Pawła Fortuny i Małgorzaty Torój opisuje konkretne zachowania „szefów", podaje ich interpretacje psychologiczne (poparte przykładami eksperymentów), a także zawiera „przepisy" na konkretne działania zaradcze, gdy z gabinetu szefa, którego cechuje wybiórcza pamięć, nieustannie dobiega krzyk i przekleństwa, a jego jedyną metodą działania jest straszenie, zastraszanie i wydawanie sprzecznych poleceń. Autorzy książki skupili się głównie na ciemnej stronie przywództwa. W dwunastu rozdziałach przekazali refleksje dotyczące takich problemów, jak: utrata kontaktu z podwładnymi, brak charyzmy, trudności w przyjmowaniu i oferowaniu krytyki, zbyt rzadkie docenianie pracowników, uciekanie się do kłamstw, manipulacji czy aktów agresji. Książka jest dla tych szefów, którzy chcą coś w kontaktach z podwładnymi zmienić.

Kiedy dzieci zachowują się... nie tak, jakbyśmy tego chcieli
Alina Dziewięcka, Zbigniew Barciński
Edycja Świętego Pawła
Częstochowa 2009

Co robić, kiedy dzieci zachowują się nie tak, jakbyśmy tego chcieli? Warto wtedy, zadać sobie pytania o domowe przestrzeganie zasad, o jakość naszej więzi z dzieckiem i o własne emocje. Oby ten niewielki poradnik okazał się pomocny dla wielu rodziców.

Kobieta zmienną jest
Bogdan Wojciszke
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gdańsk 2009


Alfred Hitchcock mawiał, że film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie powinno stale rosnąć. A książka? Zwykle dobra książka ma intrygujący początek i kilka puent. W książce Bogdana Wojciszke intrygujące początki i błyskotliwe puenty wieńczą każdą bez mała stronę.

Strona 1 z 5

X Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu