You are here:EDYCJA 2010»Książki nominowane

Kategoria: KSIĄŻKI POPULARNONAUKOWE

Ewa Woydyłło

Rak duszy. O alkoholizmie

Wydawnictwo Literackie,

Kraków 2009

 

Książka jest podsumowaniem wieloletnich doświadczeń autorki, która jako psycholog zajmuje się leczeniem uzależnień. To opowieść o własnej drodze do zawodu terapeuty uzależnień, w której zawarta jest wiedza o tym, czym jest uzależnienie, porady, jak z nim walczyć przy pomocy ruchu AA i jak żyć z uzależnionym oraz wiara w to, że można nauczyć się kierować własnym życiem i osiągać zamierzone cele. A wszystko dlatego, że „wszyscy jesteśmy od czegoś uzależnieni” i „nikogo nie możemy zmienić”. Co najwyżej siebie. (AK)

Kategoria: KSIĄŻKI POPULARNONAUKOWE

Maria Orwid

Trauma

Wydawnictwo Literackie,

Kraków 2009

 

Trauma – uraz, rana, ślad po przeżyciu, który pozostaje na całe życie – ale także pojęcie, które w ostatnich latach stało się kluczem do nowego sposobu opisywania człowieka i społeczeństwa.

Trauma może dotykać jednostki (trauma indywidualna) po doznaniu przemocy, molestowania seksualnego, śmierci bliskiej osoby, choroby psychicznej. Może dotyczyć zbiorowości (trauma kolektywna) – np. trauma transformacji.

Książka o bolesnych, granicznych doświadczeniach – pisana przez psychiatrę o wybitnej indywidualności i niekonwencjonalnych poglądach – pokazuje, jak z nimi żyć i jak można pomóc ludziom po traumatycznych przeżyciach.

Kategoria: KSIĄŻKI POPULARNONAUKOWE

Bogdan Wojciszke

Kobieta zmienną jest

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,

Gdańsk 2009

 

Czy kobieta jest zmienna? Czy każdy jest kowalem swego losu? Czy naprawdę kto z kim przestaje, taki się staje? Czy miłość niejedno ma imię, a szczęście zależy od nas samych? Dzięki tej książce czytelnik dowie się, co o przysłowiach i mądrości ludowej sądzi współczesna psychologia. (AK)

 

(...) Niech jednak nie zwiedzie czytelnika lekka forma tej książki. Nie zalecałabym jej lektury przed snem, zmusza bowiem do myślenia i nie pozostawia obojętnym. Czasami efektem jest rozbawienie, czasami zdumienie, czasami zaś niepokój lub wręcz irytacja: czy aby na pewno jest tak, jak z żelazną logiką dowodzi Autor? Kontrowersyjne tezy doskonale testują naszą wytrzymałość na sytuację, gdy fakty kłócą się z utartymi poglądami. Tym gorzej dla faktów? W tym wypadku nie jest to takie proste. (...)

Ewa Gruszczyńska

Kategoria: KSIĄŻKI POPULARNONAUKOWE

Bogdan Wojciszke

Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,

Gdańsk 2009

 

Czy człowiek człowiekowi jest wilkiem? Czy najtrudniej jest poznać samego siebie? Czy błądzić jest rzeczą ludzką? Czy warto być przyzwoitym i czy zemsta jest rozkoszą bogów? Dzięki tej książce dowiesz się, co o przysłowiach i mądrości ludowej sądzi współczesna psychologia. Bogdan Wojciszke znakomitym językiem, lekko i z humorem, wynikającym z mądrego dystansu do naszych mniemań o sobie, opowiada o tym, jak dalece nasze powszechne wyobrażenia o ludzkiej naturze mogą być zgodne z psychologiczną wiedzą, za którą stoją naukowe badania i eksperymenty. (AK)

Katarzyna Stemplewska-Żakowicz

Diagnoza psychologiczna

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Gdańsk 2009

Znakomity nowoczesny podręcznik diagnozy psychologicznej rozumianej jako profesjonalna kompetencja psychologa teoretyka i praktyka. Autorka, znawczyni tematu, prezentuje tę kompetencję jako określonego rodzaju wiedzę, umiejętności i wartości, które należy kształtować w toku jej nabywania. Książka jest adresowana głównie do studentów psychologii, ale także do psychologów praktyków: klinicystów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także konsultantów zajmujących się selekcją i rekrutacją pracowników. Czytelnik znajdzie tu rzetelne omówienie modeli, metod i technik diagnostycznych, szczegółowe przedstawienie rozmaitych kompetencji (i tych fundamentalnych, i tych cząstkowych), a także wiele cennych wskazówek odnoszących się do kwestii etycznych. Niewątpliwą zaletą tej książki jest jej przemyślana struktura, a także autorski sposób prezentacji omawianych zagadnień, co sprawia, że czyta się ją z dużym zainteresowaniem. (AK)

Kategoria: KSIĄŻKI NAUKOWE

Jarosław Orzechowski, Krzysztof T. Piotrowski, Robert Balas, Zbigniew Stettner (red.)

Pamięć robocza

Wydawnictwo SWPS Academica,

Warszawa 2009

 

Pamięć robocza jest stosunkowo nowym pojęciem w psychologii – liczy niespełna 50 lat, a prawdziwe zainteresowanie nią badaczy trwa jeszcze krócej, bo około 30 lat. Przez ten czas nagromadziło się jednak mnóstwo danych z badań i koncepcji teoretycznych, które zasługują na podsumowanie i systematyzację. Mimo licznych monografii poświęconych pamięci roboczej w światowej literaturze naukowej, brak było podobnego, całościowego opracowania w języku polskim. Prezentowana książka jest pierwszą w Polsce publikacją poświęconą pamięci roboczej. Jej znaczenie jest tym większe, że badania dotyczące pamięci roboczej rozwijają się w ostatnich latach niezwykle intensywnie. Jak podkreśla prof. Tomasz Maruszewski, jeden z recenzentów tomu, pamięć robocza ma szanse znaleźć się w centrum zainteresowania psychologów poznawczych przez najbliższe dziesięć lat, zajmując miejsce uwagi, która królowała w badaniach w poprzednich dziesięcioleciach. Pamięć robocza będzie więc nie tylko podręcznikiem dla studentów, ale też dla doktorantów oraz badaczy zainteresowanych rozwijaniem badań z tego zakresu. (AK)

Kategoria: KSIĄŻKI NAUKOWE

Agnieszka Niedźwieńska i Jacek Neckar (red.)

Poznaj samego siebie czyli o źródłach samowiedzy

Wyd. SWPS Academica

Warszawa 2009

 

Jest jedna dziedzina, w której każdy uważa się za eksperta – to wiedza na swój temat”, piszą w przedmowie do tomu jego redaktorzy, Agnieszka Niedźwieńska i Jacek Neckar. W kilka sekund potrafimy określić, czy jesteśmy koleżeńscy, wrażliwi. Bo że inteligentni, to wiemy na pewno. Ale skąd to wiemy? Na czym opieramy przekonania o sobie? Na ile są one trafne? Czy zależy nam na poznaniu prawdy, czy raczej na zachwycie nad sobą? Na te pytania odpowiadają teksty zawarte w tomie. Dotyczą one genezy samowiedzy, znaczenia wspomnień, samoobserwacji i społecznego kontekstu w poznawaniu siebie. Autorzy prezentowanego tomu dokonują przeglądu najnowszych badań i koncepcji na temat samowiedzy. Psychologia ostatnich lat przeżywa renesans badań nad „ja”. A jednocześnie brak było polskojęzycznej pozycji, która prezentowałaby osiągnięcia w tej dziedzinie. Książka znakomicie wypełnia tę lukę. Polecić ją można zarówno studentom, badaczom pokrewnych nurtów, jak i praktykom, którzy mają do czynienia z samowiedzą swych klientów. Każdy z nas – z różnych powodów – próbuje poznać siebie. Warto więc sięgnąć po tę książkę, by wiedzieć, jak to robimy, jakie mechanizmy kierują nami w procesie przybliżania się do siebie. (AK)

Kategoria: KSIĄŻKI NAUKOWE

Paweł Boski

Kulturowe ramy zachowań społecznych

Wydawnictwo Naukowe PWN oraz SWPS Academica

Warszawa 2009

Psychologia kulturowa to dynamicznie rozwijająca się dziedzina psychologii. Pokaźny już dorobek tego nurtu prezentuje pierwszy w Polsce podręcznik psychologii międzykulturowej, napisany przez polskiego autora. Paweł Boski sam ma ogromne doświadczenie w spotkaniach z innymi kulturami: przez wiele lat prowadził zajęcia na uczelniach w Nigerii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i krajach UE. Wykładał na kierunku Psychologia Stosunków Międzykulturowych w SWPS. Prowadził badania m.in. nad tożsamością kulturową. Książka jest podróżą po świecie psychologicznej różnorodności i próbą odpowiedzi na pytania o kulturowe uwarunkowania ludzkiego myślenia, odczuwania oraz zachowań wśród swoich i z obcymi. Z tego znakomitego podręcznika po kulturowej różnorodności można dowiedzieć się, dlaczego kultura honoru sprzyja agresji, gdzie konformizm jest cnotą, jak definiują swą tożsamość osoby w różnych kulturach, komu zależy na poczuciu własnej wartości, a komu na zachowaniu twarzy, gdzie leżą szczęśliwe kraje, czy miłość romantyczna jest zjawiskiem uniwersalnym...

X Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu