You are here:EDYCJA 2009»Książki nominowane

podreczJan Strelau, Dariusz Doliński (red.)

Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne

Gdańsk 2008

 

Coraz trudniej pisać dziś podręczniki. Coraz mniejsze są szanse, że w jednej, nawet kilkutomowej książce uda się pomieścić dorobek jakiejś dyscypliny naukowej. Nawet jeśli ta dyscyplina jest młoda, bo liczy niewiele ponad 100 lat, jak psychologia. Ta młodość psychologii sprawia, że rozwija się ona niezwykle dynamicznie. Dlatego warto docenić, że zaledwie osiem lat po wcześniejszej Psychologii pod redakcją Jana Strelaua opracowano zupełnie nowy podręcznik.

osobNina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński

Wydawnictwo Difin

Warszawa 2008

Zkońcem lat 70. psychologia w sposób systematyczny zajęła się naszym zdrowiem – i to zarówno od strony teoretycznej, formułując teorie i modele zdrowia, jak i praktycznie, badając jego różnorakie uwarunkowania. Powstał nowy dział psychologii stosowanej: psychologia zdrowia. Książka Osobowość, stres a zdrowie to wyczerpujący przegląd dotychczasowych dokonań w tej dziedzinie, do których to dokonań autorzy tomu w znacznym stopniu się przyczynili. Jest to znakomita, przejrzysta synteza ustaleń dotyczących związków zdrowia i choroby ze stresem – ukazuje złożoność tych relacji, modyfikowanych przez właściwości osoby i sposób, w jaki radzi sobie ona ze stresem.

samoAgnieszka Niedźwieńska (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2008

Monografia pod redakcją Agnieszki Niedźwieńskiej dotyka jednego z najistotniejszych, a zarazem najtrudniejszych zagadnień psychologii – samoregulacji, czyli procesów, które umożliwiają człowiekowi kierowanie własną aktywnością, zarówno procesami poznawczymi, jak i zachowaniem.

poznawczoEwa Pragłowska, Agnieszka Popiel
Wyd. Paradygmat Fundacja Altkom
Akademia
Warszawa 2008

Książka Agnieszki Popiel i Ewy Pragłowskiej to pierwszy w Polsce podręcznik dotyczący terapii poznawczo-behawioralnej, w którym nurt ten został przedstawiony w sposób nie tylko niezwykle kompetentny i kompletny, ale jednocześnie przystępny. Autorki piszą o terapii poznawczo-behawioralnej, opierając się zarówno na swoim bogatym doświadczeniu w pracy terapeuty, jak i na najnowszej literaturze tematu.

W książce nie zabrakło również bardzo przydatnych, praktycznych części, jak angielsko-polski słowniczek terminów czy literatura polecana do dalszego kształcenia terapeutom, a także biblioterapia, czyli przykłady lektur do pracy osobistej dla pacjentów. Książka przydatna studentom psychologii, psychiatrii, a także pedagogiki specjalnej, również szerszemu gronu odbiorców zainteresowanych problematyką terapii poznawczo-behawioralnej.

o-roznych-maleDorota Rutkowska, Anna Szuster (red.)
Wydawnictwo Scholar
Warszawa 2008

Problematyka altruizmu była wielokrotnie poruszana w literaturze polskojęzycznej, a koncepcje dwóch typów altruizmu Karyłowskiego czy regulacyjna teoria osobowości Reykowskiego uczyniły altruizm jednym z centralnych obszarów zainteresowań psychologów społecznych w Polsce. Jednak książka O różnych obliczach altruizmu stanowi nie tylko podsumowanie dotychczasowych polskich prac z tego obszaru, lecz raczej skonfrontowanie klasycznych modeli altruizmu ze współczesną wiedzą z zakresu psychologii społecznej, a nawet ewolucyjnej, genetyki czy socjologii.

To połączenie czyni książkę O różnych obliczach altruizmu bardzo nowatorską pozycją nie tylko w skali polskiej, lecz wręcz międzynarodowej. Wydaje się pewne, że wiele z zaprezentowanych w rozdziałach prac stanie się podstawą dalszych publikacji anglojęzycznych. Książka zainteresuje nie tylko psychologa-naukowca, lecz również każdego człowieka, który zadaje sobie na co dzień pytanie: co motywuje nas do pomagania i angażowania się dla innych?
psychpamMaria Jagodzińska
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2008

Ten podręcznik akademicki to prawdziwa encyklopedia wiedzy na temat pamięci. W uzasadnieniu zwrócono m.in. uwagę na to, iż „pomimo tego, że zagadnienie pamięci jest jednym z podstawowych pojęć w psychologii i omówienie podstaw teoretycznych jest częścią każdego podręcznika, to do tej pory brak było kompletnego opracowania tego tematu.

Istnieją co prawda liczne (również ciekawe) publikacje poświęcone specyficznym zagadnieniom pamięci (np. pamięci autobiograficznej – Tomasza Maruszewskiego, rozwojowi pamięci – również Marii Jagodzińskiej czy zniekształceniom pamięciowym – Agnieszki Niedźwieńskiej) jednak nie było podręcznika, który dokonywałby prezentacji podstawowych i bardziej zaawansowanych teorii, procesów i badań. Forma wydawnictwa nie ustępuje najlepszym standardom podręczników zagranicznych”.
inteligMagdalena Śmieja, Jarosław Orzechowski
Fakty, mity, kontrowersje
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2008

Autorzy zaprosili do dyskusji nad inteligencją emocjonalną wybitnych polskich i zagranicznych uczonych, przedstawili podstawowe fakty oraz pokazali problemy badawcze będące w kręgu zainteresowań jej zwolenników. W uzasadnieniu napisano: „Inteligencja emocjonalna, od czasu głośnej publikacji Daniela Golemana, jest pewnego rodzaju pojęciem ‘wytrychem’, którego często w psychologii (i nie tylko) używa się do wyjaśniania zjawisk z pogranicza różnic indywidualnych i funkcjonowania społecznego.

Ta publikacja nie tylko ma wartość ‘rozprawy’ z mitem, ale również podejmuje się zadania usystematyzowania wiedzy i poglądów dotyczących tego nieco rozmytego pojęcia. Tym samym czyni go bardziej naukowym i dającym się przełożyć na pojęcie możliwe do rzetelnego pomiaru i diagnozy”.

pdyslekcjiGrażyna Krasowicz-Kupis
Psychologia dysleksji
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2008

Praca w sposób kompleksowy i rzetelny naukowo prezentuje aktualny stan wiedzy na temat dysleksji rozwojowej. Główną (i kontrowersyjną) tezą autorki jest to, że dysleksja jest nie tylko zaburzeniem uczenia się, ale przede wszystkim zaburzeniem komunikacji. W uzasadnieniu Konsylium napisano: „choć w polskiej literaturze nie brakuje pozycji naukowych i popularnonaukowych poświęconych dysleksji, to książka Grażyny Krasowicz-Kupis jest pierwszą, która w tak pełny i klarowny sposób omawia aktualną wiedzę jednocześnie na temat źródeł, mechanizmów, diagnozy i percepcji społecznej dysleksji.

Autorka nie tylko wyczerpująco przedstawia najważniejsze historyczne i współczesne definicje dysleksji oraz lokuje to pojęcie na tle innych trudności w uczeniu się (na marginesie zawierająca te treści część I książki, ze względu na przystępny język, powinna być rekomendowana wszystkim studentom psychologii), lecz również obszerną część swojej pracy poświęca na omówienie przyczyn tego zaburzenia, w tym najważniejszych biologicznych teorii etiologicznych”.

 

X Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu