You are here:EDYCJA 2012»Ksiażki zgłoszone»książki naukowe

książki naukowe

Maria Ledzińska, Ewa Czerniawska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

Książka zawiera:

- wiedzę z zakresu psychologicznych podstaw nauczania oraz nauczania uczenia się,
- najważniejsze prawidłowości odnoszące się do procesu uczenia się i nauczania, zasady konstruktywistycznego podejścia do uczenia się i nauczania,
Jerzy Mellibruda
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

Książka profesora Mellibrudy będzie fascynującą lekturą dla wszystkich zainteresowanych współczesną psychoterapią. Pokazuje praktyczne i poznawcze możliwości integracyjnego korzystania z dorobku różnych podejść psychoterapeutycznych oraz dostosowywania psychoterapii do indywidualności pacjentów i specyfiki ich problemów.
Jan F. Terelak
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

Szeroki wachlarz poruszanych w książce zagadnień dokonuje się w perspektywie najnowszych trendów rozwoju nie tylko współczesnej psychologii, ale także ergonomii robotyki, medycyny, ekonomii, nauk o zarządzaniu zasobami ludzkimi, filozofii itd.
Katarzyna Walewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2011

OD WYDAWCY:

Książka jest ambitną próbą zintegrowania licznych źródeł inspiracji, nabytych w ciągu lat profesjonalnego rozwoju, mająca na celu oparcie doświadczeń klinicznych na stabilnym gruncie teorii. Spektrum źródeł jest bardzo bogate i jasno pokazuje niedogmatyczną otwartość poszukiwań umysłu.
Czesław Dziekanowski
ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

Autor książki idzie tropem instynktu twórczego, który powołuje do życia artystyczne światy, mitologizuje rzeczywistość i uczestniczy w formowaniu osobowości człowieka. Jest to zarówno opis procesu twórczego, jak też refleksja nad dziełem i samym twórcą.
Red. Bogna Bartosz
ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

Drugi z tomów, stanowiących interdyscyplinarny opis bycia kobietą i mężczyzną we współczesnym świecie. Składa się z artykułów psychologów a także socjologów, pedagogów i ekonomistów, podejmujących aktualne problemy związane min. z funkcjonowaniem kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w polityce, w relacjach społecznych, w przestrzeni wirtualnej.
Red. Bogna Bartosz
ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

Pierwszy z tomów, stanowiących interdyscyplinarny opis bycia kobietą i mężczyzną we współczesnym świecie. Zawiera teksty biologów, psychologów, socjologów, pedagogów, filozofów, którzy analizują różnorodne aspekty kobiecości i męskości w kontekście zmian i przeobrażeń kulturowych i społecznych ostatnich lat.
Andrzej Jastrzębski
ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

Przekrojowe opracowanie szerokiego zagadnienia, jakim są filozoficzne aspekty psychologii. Poznajemy przedmiot i cel filozofii psychologii oraz główne podejścia: analityczne, humanistyczne i holistyczne (integralne).
Red. Lidia Grzesiuk, Hubert Suszek
ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

Szósty tom podręcznika pogłębia zagadnienia teorii i metod psychoterapii. Poszerza problematykę opracowaną w zakresie głównych szkół i nurtów w tomie Psychoterapia. Teoria o takie ujęcia, jak psychoanaliza brytyjska i francuska, terapia postjungowska, metapoznawcza, Ericksonowska, Mindella, terapie postmodernistyczne czy psychoterapia pozytywna.
Lech Ostasz
ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

Książka łączy walory poradnika i podręcznika podstaw psychoterapii opartej na klasycznej filozofii greckiej. Refleksji nad sobą może służyć myśl Sokratesa, Arystotelesa, Demokryta, Epikura, Cycerona i innych starożytnych mędrców. W książce zostały zebrane różne filozoficzne drogi poszukiwania „złotego środka”, odnoszące się do modelu człowieka i sposobów poznawania świata, ludzkiej logiki, błędnego myślenia, etyki, filozofii życia, światopoglądu czy metafizyki.
Strona 1 z 4

X Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu