You are here:EDYCJA 2013»Książki zgłoszone»Książki naukowe

Książki naukowe

Redakcja naukowa Zbigniew Rudnicki
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań 2013


OD WYDAWCY:

Książka jest wieloaspektowym studium dotyczącym wydarzenia ludzkiej śmierci (wraz ze wszystkim, co ją poprzedza i co po niej następuje) ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy edukacyjnej. W prezentowanych tekstach przedstawiciele różnych dyscyplin humanistycznych poddają gruntownej ocenie znaczenie fenomenu ludzkiego cierpienia, umierania, żałoby.
Hanna Krauze-Sikorska, Michał Klichowski
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań 2013


OD WYDAWCY:

Tematem pracy są zjawiska wynikające z gwałtownego rozwoju nowoczesnych technologii, które umożliwiają komunikację na niespotykaną dotychczas skalę oraz realizowanie wielorakich potrzeb psychospołecznych w formach dotąd niewyobrażalnych, w rzeczywistości, która jest, ale jednocześnie nie jest „namacalna".
Jagoda Cieszyńska-Rożek
Omega Stage Systems
Kraków 2013


OD WYDAWCY:


Książka napisana dla logopedów, terapeutów, psychologów, pedagogów oraz dla rodziców i dziadków wszystkich dzieci z problemami rozwoju funkcji poznawczych. Przedstawione zostało nowe podejście w diagnozowaniu oraz terapii zaburzeń rozwojowych.
Łucja Bieleninik
Harmonia Universalis
Gdańsk 2012


OD WYDAWCY:

Monografia podejmuje [...] aktualny temat i bardzo ważne problemy badawcze, dostarcza wielu nowych treści, udostępniając dane z literatury światowej oraz wnosząc nową wiedzę. […] Zilustrowanie problemu spostrzegania przez matki dzieci urodzonych przedwcześnie przypadkami kazuistycznymi czyni [niniejszą] pozycję niezwykle interesującą nie tylko dla [...] lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek, położnych, psychologów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, ale także dla studentów medycyny, psychologii, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, fizjoterapii oraz samych zainteresowanych: wcześniaków i ich rodziców.
Redakcja naukowa Marta Bogdanowicz
Harmonia Universalis
Gdańska 2012

OD WYDAWCY:


Książka ma na celu wskazać nowy obszar badań w obrębie znanej od dawna problematyki i zainteresować nim naukowców i praktyków, a przede wszystkim uwrażliwić nauczycieli akademickich i społeczność uczelni wyższych na trudności studentów związane nie tylko z dydaktyką, lecz także z ich życiem osobistym.
Adam Alfred Zych
Oficyna Wydawnicza Impuls
Kraków 2012

OD WYDAWCY:

Dlaczego jeden wierzy, inny zaś wątpi w istnienie Boga, a jeszcze inny jest obojętny wobec kwestii religijnych? Co czyni osobę religijną? Czy jest ona ze swej natury „istotą religijną”, czy też staje się nią w procesach rozwoju, wychowania i/lub socjalizacji? Czy mamy do czynienia tylko z jednym źródłem religijności jednostki, czy też możemy mówić o wielopostaciowych korzeniach religii i religijności?
Jarosław Orzechowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2012

OD WYDAWCY:


Pamięć robocza to centralny konstrukt we współczesnej psychologii poznawczej, odgrywający kluczową rolę w funkcjonowaniu poznawczym jednostki. Stanowi swoiste centrum dowodzenia taktycznego i operacyjnego umysłu, które z podlegającymi mu jednostkami sztabowymi pełni różnorakie i, co ważniejsze, uniwersalne dla umysłu funkcje.
Ryszard Stach
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2012

OD WYDAWCY:


Książka posiadaja istotne walory poznawcze i praktyczne, stanowi także inspirację do planowania i podejmowania dalszych badań nad złożonymi i skomplikowanymi mechanizmami warunkującymi funkcjonowanie sumienia człowieka.
Katarzyna Mariańczyk
Towarzystwo Naukowe KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin 2012

OD WYDAWCY:


Głównym celem teoretycznym tego opracowania jest określenie psychospołecznych uwarunkowań realizowania profilaktycznych badań onkologicznych w kierunku raka piersi i raka szyjki macicy przez kobiety powyżej 45 lat. Celem aplikacyjnym jest sformułowanie wskazówek, które pozwolą na planowanie i organizację skuteczniejszych rozwiązań dotyczących zwiększania udziału kobiet w programach profilaktycznych.
Ewa Pisula
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2012

OD WYDAWCY:

Publikacja Ewy Pisuli – znakomitej specjalistki w dziedzinie dziecięcych zaburzeń rozwojowych – zawiera analizę sytuacji rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dotknięto w niej kwestii doświadczania stresu przez rodziców, jego przyczyn, przebiegu oraz radzenia sobie z nim. Autorka wnikliwie analizuje interakcje rodziców z autystycznym dzieckiem oraz obraz dziecka w oczach rodziców. Rozpatruje możliwości udzielenia pomocy rodzicowi oraz obszary, w jakich pomoc ta jest najbardziej potrzebna.

Strona 1 z 3

X Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu