You are here:EDYCJA 2014»Książki zgłoszone»Książki naukowe

Książki naukowe

Beata Pastwa Wojciechowska
Grupa Wydawnicza Harmonia

OD WYDAWCY:

Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie zagadnień dotyczących współczesnego rozumienia pojęcia psychopatii oraz ukazania specyfiki seksualności osób psychopatycznych zarówno z perspektywy psychologii rozwojowej, klinicznej, psychiatrii, jak i w ujęciu kryminologicznym i resocjalizacyjnym oraz w kontekście współczesnego dyskursu społecznego.

Anna Porczyńska-Ciszewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

OD WYDAWCY:

Co cechuje człowieka szczęśliwego i co odróżnia go od nieszczęśliwego? Czy szczęście zależy od bycia szczęśliwym, czy też od wielu przyjemnych sytuacji? W jakim stopniu zadowolenie i poczucie szczęścia zależą od usposobienia oraz cech osobowości człowieka? Na te m.in. pytania czytelnik może znaleźć odpowiedź w niniejszej  pracy.  

Zwracając uwagę na problematykę sensu życia i szczęścia z perspektywy psychologii, autorka poddaje analizie relacje między odczuwanym sensem własnej egzystencji, umiejętnością doświadczania szczęścia a składnikami osobowości i temperamentu człowieka oraz czynnikami określającymi obiektywne warunki życia.

Mariola Bidzan
Wydawnictwo Harmonia Uniwersalis

książka zgłoszona przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

OD WYDAWCY:

Celem przyświecającym tej monografii jest przedstawienie problematyki przedwczesnego rodzicielstwa z perspektywy rozwojowej i klinicznej na tle całokształtu biopsychospołecznej sytuacji młodych ludzi [...], należy bowiem zrobić wszystko, by nastoletnim rodzicom pomóc w uruchomieniu w nich oraz w najbliższym otoczeniu takich zasobów psychospołecznych, które pozwolą im sprostać wyzwaniom przedwczesnego macierzyństwa i ojcostwa. [...] 

Piotr Gasparski
Wydawnictwo CeDeWu

OD WYDAWCY:

Psychorachunkowość, pojęcie wprowadzone przez autora publikacji, to system czynności poznawczych, dzięki którym człowiek radzi sobie z finansami: księguje i przelicza pieniądze.
Książka przedstawia zasady psychorachunkowości. Jej treść może zainteresować każdego, kto chce wydawać pieniądze w sposób racjonalny, jest jednak przede wszystkim skierowana do psychologów zajmujących się psychologią ekonomiczną, jak również do finansistów świadomych tego, że psychologia ułatwia zrozumienie fenomenów ekonomicznych. Przyda się też zwykłym ludziom, borykającym się z codziennymi kłopotami budżetowymi.

Marta Łockiewicz, Katarzyna Maria Bogdanowicz
Oficyna Wydawnicza „Impuls”

książka zgłoszona przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

OD WYDAWCY:

Książka Marty Łockiewicz i Katarzyny Bogdanowicz pt. Dysleksja u osób dorosłych to pierwsza w Polsce publikacja całościowo przedstawiająca problem specyficznych trudności w uczeniu się u osób dorosłych.

Aleksandra Lewandowska-Walter, Magdalena Błażek, Witold Bruski
wydawca: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych Stowarzyszenia Edukacji bez Granic im. wiceadmirała Józefa Unruga

książka zgłoszona przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

OD WYDAWCY:

Zabawa jako metoda diagnozy wydaje się być ważnym źródłem treści odzwierciedlających przeżycia, uczucia i postawy dziecka wobec różnych osób i innych elementów rzeczywistości. W zabawie nawet trudne doświadczenia przekazywane są spontanicznie poprzez aktywność będącą naturalnym sposobem funkcjonowania dziecka w okresie rozwojowym. Jednocześnie forma i treść zabawy stanowią często źródło wiedzy o doświadczeniach dziecka, do których trudno uzyskać dostęp w innych sposób.

Remigiusz Ryziński
Europejskie Kolegium Edukacji
książka zgłoszona przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie

OD WYDAWCY:

Zygmunt Freud uważał, że mężczyzna jest poniekąd osobnym, lepszym gatunkiem człowieka. Nie tylko płeć i jej rozwój, seksualność i interakcje międzyludzkie musiały poddawać się dominacji mężczyzny, ale także cała cywilizacja i kultura miały mu w pełni odpowiadać. Męskość była w tej teorii traktowana jako ideał, do którego dążyć mieli nie tylko mężczyźni, ale także kobiety i dzieci. Męskość i mężczyzna to dwa aspekty tej samej normy. W świecie, w którym fundamentalizm tego typu poglądów został już dawno poddany w wątpliwość i zrewolucjonizowany, może w większym stopniu szokują i napawają żywym zainteresowaniem teorie Freuda, dla którego rzeczywisty kształt świata ulegać musiał jego kontrowersyjnym konfabulacjom. W tym sensie, opisywane przez niego męskie przypadki oznaczałyby jedynie ujawnienie - ukrytych w pisaniu i sublimacji - własnych fantazji.

Wiesław Baryła
Smak Słowa
OD WYDAWCY:

Dlaczego pieniądze są dla ludzi ważne i cenne? Dlaczego ludzie chcą mieć pieniądze, dlaczego dążą do ich posiadania? Książka ta dowodzi, że samo pomyślenie o dużej sumie pieniędzy nasila bieżącą motywację. Przy czym to pomyślenie może mieć zupełnie
zdawkowy charakter, nie musi być myślą o tym, by zarobić duże pieniądze. Takie zdawkowe myślenie wzmaga chęć posiadania dóbr, chęć pomagania innym, odwzajemnienia pozdrowienia, ale także chęć agresywnej prowokacji czy chęć seksualną lub chęć tego, by dobrze wypaść na egzaminie. Książka pokazuje chorobliwą miłość człowieka do pieniędzy, które są w stanie przejąć kontrolę nad jego życiem.

Krystyna Adamska
Smak Słowa
OD WYDAWCY:

W książce Świat organizacji racjonalnej Krystyna Adamska sięga do klasycznej już teorii Maxa Webera, opartej na zasadach zaczerpniętych z etyki protestanckiej i opisującej organizację w kategoriach modeli racjonalnych. Pojęcie „racjonalności jednostki” przeszło swoistą rewolucję w naukach społecznych, podobnie jak w naukach o zarządzaniu gwałtownie zmieniały się koncepcje definiujące „racjonalność organizacji”.

Romana Kadzikowska-Wrzosek
Smak Słowa
OD WYDAWCY:

W książce autorka zajmuje się zagadnieniami siły woli, samoregulacji i kontroli działania, które stanowią obecnie jedne z najważniejszych tematów współczesnej psychologii. Dokonywane w tej dziedzinie ustalenia nie tylko mają doniosłe znaczenie teoretyczne, ale także niosą ze sobą istotne implikacje praktyczne. Podejmowana przez autorkę problematyka obejmuje poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o czynniki odpowiedzialne za skuteczność w dążeniu do celu, radzenie sobie z własnymi słabościami czy – na poziomie bardziej ogólnym – określenie psychologicznego mechanizmu, który pozwala człowiekowi aktywnie wpływać zarówno na kształt osobowości, jak i bieg własnego życia.

Strona 1 z 3

X Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu