You are here:EDYCJA 2014»Książki nominowane

Książki nominowane

Maciej Bennewicz,

Wydawnictwo Sensus 

Dr hab. Michał Harciarek: „Każdy z nas chciałby odnieść w życiu sukces i każdy chciałby być szczęśliwy. Ale czym jest owo szczęście? Co możemy zrobić, aby je osiągnąć? Książka właściwie w każdej swojej części pobudza do myślenia, pomagając w ten sposób wielu czytelnikom w odkrywaniu tego, co dla nich w życiu jest faktycznie ważne. Niezależnie jednak od przekazu psychologicznego i wniosków na temat tego, co szczęściu pomaga, a co przeszkadza, publikacja zawiera wiele bardzo ciekawych historii odnoszących się do różnych miejsc na Ziemi, różnych kultur.

Zenon Waldemar Dudek, rozmawia Maja Jaszewska,

Wydawnictwo ENETEIA 

Dr Małgorzata Puchalska-Wasyl: „W starożytności mit objaśniał życie, ukazywał moralne konflikty i wskazywał drogi moralnych rozwiązań. Współczesny człowiek odłożył jednak mity do lamusa. Autor wzbudza zainteresowanie czytelnika tą tradycyjną symboliką, ale na tym nie poprzestaje. Ukazuje on mit jako niezmiernie bogate źródło prawdy o psychice człowieka. W kontekście myśli i idei starożytnych Greków Autor rozwija refleksję nad obecnym stylem życia i myślenia o rzeczywistości.

Krystyna Doroszewicz,

Wydawnictwo naukowe SCHOLAR  

Dr Ewa Gruszczyńska: „Ilu rodziców nadając imię dziecku myślało o tym, że imię to może mieć swój udział w ocenie atrakcyjności fizycznej, popularności w grupie, uzyskiwanych ocenach czy decyzjach o zatrudnieniu ich dziecka? Brzmi to trochę magicznie. Nie całkiem bezpodstawnie zresztą, gdyż nadawanie imion ma głębokie znacznie symboliczne i mistyczne, zakorzenione w pierwotnych funkcjach języka. Autorka sygnalizuje te okoliczności, sama jednak koncentruje się na weryfikowalnych empirycznie mechanizmach, które ilustrują sposób funkcjonowania imion z perspektywy psychologii społecznej.

Dominika Maison,

Wydawnictwo Naukowe PWN

Dr Ewa Gruszczyńska: „W oparciu o losową próbę otrzymujemy empirycznie udokumentowany obraz tego, jak Polacy wydają i oszczędzają pieniądze. Lektura inspiruje też do autorefleksji. Czy jestem  kontrolerem cen czy poszukiwaczem doświadczeń? Czy uprawiam kult gotówki?  Autorka wskazuje na znany skądinąd paradoks, że to głównie osoby i tak już dobrze funkcjonujące w świecie finansów mają większe zapotrzebowanie na wiedzę ekonomiczną. W ten sposób dochodzimy do zjawiska, które przejawia się tym, że posiadanie pewnej puli zasobów może generować dalsze zasoby i sprzyjać przynależności do »spełnionej elity«.

Jan Cieciuch,

Wydawnictwo Liberi Libri 

Dr hab. Michał Bilewicz: „Książka ta stanowi opus magnum młodego polskiego Autora, którego publikacje – ukazujące się w najważniejszych czasopismach z obszaru psychologii osobowości, psychologii społecznej i psychologii rozwojowej – wyznaczają dziś kierunek światowych badań nad wartościami.
Na podstawie badań tych samych osób na przestrzeni lat, jak i porównywania ludzi w różnym wieku, Autor książki wykazuje, że struktura wartości już u najmłodszych dzieci przyjmuje kształt kołowy. Z drugiej strony, – w wieku około 12 lat następuje ciekawa przemiana wartości, kiedy to zmienia się miejsce życzliwości i uniwersalizmu w strukturze osobowości.

Piotr Francuz, 

Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Dr Wojciech Dragan: „Jest to książka, w której połączyły się dwie pasje jej Autora – badanie poznawczych podstaw percepcji i zainteresowanie sztuką. Splecenie w jedno tych dwóch wątków stanowiło nie lada wyzwanie. Autor poradził sobie z tym znakomicie – powstała książka magiczna. Nieprzypadkowo używam tego określenia. Autor prowadzi czytelnika za rękę, stopniowo zaznajamiając go z wiedzą dotyczącą budowy szlaków nerwowych zaangażowanych w proces percepcji wzrokowej, kadrowania sceny wizualnej, ostrości widzenia oraz spostrzegania barwy i głębi.

X Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu